Faillissementsverslagen

Advocaten van de sectie insolventierecht van Hoens & Souren Keereweer worden veelvuldig aangesteld tot curator en treden regelmatig op als bewindvoerder in surséances van betaling.
 
In faillissementen brengen de curatoren tenminste eens per zes maanden openbare verslagen uit. Deze verslagen worden gepubliceerd op deze website en op www.rechtspraak.nl.
Hoens & Souren Keereweer biedt belangstellenden de gelegenheid de tussentijdse openbare verslagen op deze website in te zien. Aan de op de website gepubliceerde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
De aldus gepubliceerde verslagen zijn hieronder te vinden. Zij staan gesorteerd op alfabet, waarbij de naam van de gefailleerde (rechts)persoon bepalend is en niet die van de onderneming.
 
Mededeling aan de crediteuren
Anders dan u mogelijk gewend bent, bevestigen wij u 'slechts' de ontvangst van de aanmelding van uw vordering door u een afschrift van uw bericht, voor ontvangst getekend, terug te zenden (vergelijk: artikel 110 lid 2 van de Faillissementswet). Uw vordering wordt slechts dan op een lijst geplaatst in het geval het in het desbetreffende faillissement tot uitkering aan de faillissementscrediteuren komt en in het geval bijzondere omstandigheden daarom vragen.
 
De verwachting van de curator omtrent de afwikkeling van het faillissement vindt u onder punt 8.7 van het openbaar verslag (punt XI, in het geval van verslagen met de 'oude opmaak'). Mogelijk kunt u op basis van deze verwachting omzetbelasting terugvragen.
Het eerste openbare verslag wordt in de regel na ongeveer een maand na het uitspreken van het faillissement uitgebracht en op de website geplaatst.
 

 
klik hier voor gesloten verslagen
 
 

Afgewikkelde faillissementen

Onderstaand vindt u uitsluitend faillissementen, die afgewikkeld zijn vanaf medio 2006.
 
Faillissementen kunnen op de volgende wijzen afgewikkeld worden:
 
Opheffing ("bij gebrek aan baten") is (helaas) de meest voorkomende vorm van afwikkeling. In dat geval is de boedel of geheel leeg (en kan er dus niets uitbetaald worden), of kan er slechts een gedeelte van de boedelschulden voldaan worden. Dit kan ook voorkomen bij relatief grote boedels, met name als de boedelvordering van het UWV hoog is. Deze vordering ziet op het loon van de werknemers over de opzegperiode (maximaal zes weken, maar bij sommige oudere werknemers kan dit aanzienlijk meer zijn). Andere boedelschulden zijn bij voorbeeld het salaris van de curator en huurtermijnen na datum faillissement.
 
Vereenvoudigde afwikkeling vindt plaats als slechts de preferente faillissementsschuldeisers (deels) voldaan kunnen worden. De meest voorkomende preferenten zijn de aanvrager van het faillissement, de belastingdienst en het UWV (inzake premies, verschuldigd voor datum faillissement).
 
Uitdeling na verificatie vindt plaats als ook aan de concurrente crediteuren betaald kan worden. Helaas vindt dit in minder dan 5 % van de faillissementen plaats.
 
Voorts kan een faillissement nog eindigen door vernietiging of door het aanvaarden door de schuldeisers van een door de failliet aangeboden akkoord, wanneer zulks is goedgekeurd ("gehomologeerd") door de rechtbank.
 
 
 

Hoens & Souren Keereweer Advocaten

Postbus 7191
2701 AD Zoetermeer

T: +31 (0)79-3420 250
F: +31 (0)79-3410 519

E-mail: info@hslaw.nl

Bezoekadres
Houtsingel 77
2719 EA Zoetermeer
(wijk 19)